Goede prijzen vind je hier! Snelle levering!
Strakke dienst na verkoop!

Welkom bij Laminaatman!

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Identiteit van de onderneming en haar geografische adres:
  Laminaatman - Vosmeer 16 – 9200 Dendermonde – BE0809.922.383
 2. Het herroepingsrecht:
  " De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit is enkel mogelijk voor goederen die op voorraad zijn. Bepaalde producten kunnen niet geretourneerd worden gezien deze speciaal dienen besteld te worden. Informeer dus vooraf of uw product kan geannulleerd of geretourneerd kan worden "

  " De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien deze betrekking heeft op gepersonaliseerde aankopen of aankopen die volgens de specificaties van de klant gemaakt worden. "
 3. Prijs van het goed of de dienst:
  Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  Onze prijzen zijn geldig op de moment van aankoop via de online webshop.
 4. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 250 euro.
 5. Alle goederen zijn steeds franco geleverd vanaf 450 euro incl. BTW in België en Nederland, indien de bestelde goederen de waarde van 450 euro niet halen zal standaard een leveringskost worden aangerekend van 60 euro voor België en Nederland.
  Leveringen van goederen gebeuren altijd op de begane grond tot de eerste trede. De woning dient goed bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen via een verharde weg, Het verplaatsen van goederen van de vrachtwagen naar losplaatsen kan enkel gebeuren op een verharde weg deze dient berijdbaar te zijn voor een palletwagen. Leveringstermijnen van goederen en/of diensten zijn puur informatief en bindt de verkoper niet. Indien Laminaatman door overmacht bepaalde diensten of goederen niet kan leveren kan er geen aanspraak gemaakt worden op eventuele schadevergoedingen of compensaties. Eveneens wijst Laminaatman elke verantwoordelijkheid hiervoor af.
  De klant dient steeds aanwezig te zijn op de opgegeven dag op het opgegeven adres. Indien de klant niet aanwezig is zal de levering niet kunnen plaats vinden en zal er een 2de aanbieding volgen, de kosten die hieruit voorvloeiend zijn, met name de standaard leverkost zijn ten laste van de klant.
 6. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst: Alle goederen die afgehaald en/of geleverd worden dienen betaald te zijn via de online webshop of contant betaald te worden bij levering. De klant dient over de juiste betalingsmogelijkheid te beschikken en dient zelf te informeren bij Laminaatman welke betaalmiddelen zij aanvaard. De klant dient zelf in te staan voor een vlekkeloze betaling en dient zelf zijn limieten te kennen voor elektronische betalingen. Laminaatman kan noch aansprakelijk gesteld worden door overmacht waardoor elektronische betalingen niet mogelijk zijn.
  - Laminaatman mag weigeren de goederen mee te geven tot zolang de goederen niet volledig betaald zijn. Indien de klant bij levering niet kan betalen, zal Laminaatman een nieuwe datum afspreken, de kosten die voortvloeiend zijn voor deze 2de aanbieding zijn ten laste van de klant.
 7. Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten:
  Alle kosten voortvloeiend uit retours van producten zijn steeds ten koste van de consument.
 8. Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs:
  Onze prijzen zijn geldig op de moment van aankoop via de online webshop.
 9. Alle goederen worden geleverd bij de klant binnen 10 tot 15 werkdagen, indien de leveringstermijn langer uitloopt zal de klant steeds verwittigd worden.
 10. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 12. Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.